Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług sklepu MBM for Kids

§ 1

MBM for Kids jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jakub Mysiorski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JM Investment Jakub Mysiorski z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53, 01-401, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie MBM for Kids.

§ 2

MBM for Kids jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać odzież dla dzieci. 

§ 3

1.Dokonywanie zakupów za pośrednictwem MBM for Kids wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2.Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

  § 4

  1.Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować swoje dane się na stronie sklepu (www.sklep.magdalenabockomysiorska.pl) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.

  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy oraz danych szczegółówych (kolor, napis, rozmiar) i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. 

  Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym MBM for Kids lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe (tpay.com).  

  1.Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie MBM for Kids (ul. Tczewska 4/39, 01-674 Warszawa) bez dodatkowej opłaty.

  2.Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

  3.Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

   § 5

   1.Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (w formie wiadomości e-mail) w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

   2.W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a MBM for Kids zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

    § 6

    1.W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

    2.Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek MBM for Kids, który pokrywa związane z tym koszty.

    3.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, MBM for Kids  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

    4.W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, MBM for Kids informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi MBM for Kids.


     § 7

     1.MBM for Kids udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego jedynie w celu realizacji umowy sprzedaży. Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia Kupującemu realizacji uprawnień wynikających z RODO. W związku z tym Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w RODO. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych Kupujący ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedającego, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

     2.Sprzedający nie może przetwarzać danych osobowych Kupującego w celach marketingowych.
     Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Kupującego przez Sprzedającego, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedającego na rzecz Kupującego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. 

     3. Jednocześnie Sprzedający będzie przechowywał dane osobowe Kupującego w celu podatkowym przez okres, w którym Sprzedający jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


     § 8


     1.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zarejestrowany Użytkownik oraz Sprzedający zostaną jednakże powiadomieni o zmianie regulaminu. Użytkownik i Sprzedający po zapoznaniu się ze zmienionym Regulaminem będą mieli możliwość odrzucenia albo zaakceptowania nowej treści Regulaminu.

     2.Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.


     Koszyk

     Twój koszyk jest pusty.

     Dokonaj swoich pierwszych zakupów